Nechte lékaře dělat jejich skutečnou práci, nechte papírovaní úředníkům a papír lesu

Zajímá nás spolupráce, která pomáhá lidem. Naším cílem je vybudování bezpečného zdravotního systému, který pomůže lékařům v efektivní a rychlé péči o své pacienty.

Elektronické zdravotnictví

Budování elektronického zdravotnictví má řadu aspektů, které je nutné udržet samostatné a nezávislé, aby byl zachován vývoj prostřednictvím tržního prostředí a zároveň aby byl dán rámec pravidel spolehlivé centrální a všemi respektované služby. Svou roli zde hrají jak orgány státní správy, neziskové normotvorné organizace, tak i dodavatelé nemocničních, ambulantních či laboratorních informačních systémů.

Nemocnice vybavené našimi produkty budou vždy připraveny zapojit se do provozu eHealth ať již bude řízen a orchestrován jakkoliv. Námi dodané funkce i procesy a základní datové struktury jsou vybudovány tak, aby nejen dobře sloužily uživatelům, ale aby také dobře spolupracovaly s vnějším světem: jsou vybaveny správně fungujícími soubory služeb a mají připravené konektory na národní i mezinárodní komunikační standardy.

Zároveň máme také zkušenosti s podporou budování komunikační infrastruktury z pohledu eHealth jako celku, tedy se stanovováním „pravidel provozu“ (včetně vhodného výběru standardizačních rámců, jak to činí například mezinárodní organizace IHE, jejíž jsme členem).

 

Přirovnáme-li elektronické zdravotnictví – eHealth k budování dopravní infrastruktury, uvidíme, že různé instituce musí splnit různé úkoly, aby celek fungoval. Příslušné ministerstvo musí nastavit fungující systém norem a pravidel, který účastníci dodržují. Centrálně se také musí spravovat mnoho registrů, třeba registr vozidel. A použijeme-li i nadále naši dopravní analogii, také jednotliví provozovatelé vozidel a řidiči mají mnoho povinností: pořídit si průkaz, provozovat auto v souladu s vyhláškou atd.

Při budování elektronického zdravotnictví si poskytovatelé musí opatřit vhodné a fungující systémy. Nejde jen o to, aby IT v nemocnici dobře sloužilo svým uživatelům, ale aby jeho vlastnosti odpovídaly centrálně nastaveným normám a pravidlům. Jen tak bude moci být zajištěno bezpečí a pohodlí při cestě k cíli pro všechny účastníky provozu.

Pandemie koronaviru ukázala, jak nezbytné je vzájemné propojování zdravotních zařízení, digitalizace zdravotních údajů a možnost jejich okamžitého sdílení. Je to otázka životů.

Telemedicína

V návaznosti na naše mnohaleté zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti eHealth realizujeme náš hlavní telemedicínský produkt Portál pro telemedicínu (PPT). Tato aplikace zajišťuje napojení na integrační prostředí nemocnice, popřípadě další nemocnice s integrační platformou. Naším cílem je zapojení jednotlivých subjektů (nemocnic, specialistů, praktických lékařů, sociálních institucí) do jednoho komunikačně propojeného celku. Aplikace plně respektuje různorodé technologické parametry, jako například podpora standardů apod., pro následnou část napojení aplikací do řídícího systému.

Na základě partnersky realizovaných projektů Výzkum a vývoj technologií pro eHealth a telemedicínu a Nasazení telemedicínských technologií v preventivní medicíně, pokračujeme v převádění získaných poznatků do praktických oblastí medicíny. Naše zkušenosti úspěšně sdílíme rovněž jako jeden z partnerů v rámci nadačního fondu Neurosmart.

Seznamte se detailněji s našimi produkty s portfolia telemedicíny

cIDM – Identity management

Identity management je chápán jako univerzální systém pro správu identit uživatelských oprávnění v heterogenním informačním systému v rámci podnikové sítě. Výkonné jádrové struktury zachycují stav „zde a nyní“, obsahují vše, co je třeba pro standardní běžnou službu, tedy zejména poskytování dané identity v daném kontextu či v dané doméně, seznamů identit a seznamů oprávnění či rolí. Doménou může být informační systém, budova nebo areál. V rámci domény jsou definovány role pro omezení řízení přístupu.

Systém disponuje grafickým rozhraním pro správce, které umožní nastavení oprávnění pro jednotlivé identity, dále automatické přiřazení oprávnění dle definovaných parametrů dostupných v  organizační struktuře a zdrojovém systému.

Seznamte se detailněji
se systémem cIDM

Pacientský portál

Úkolem pacientského portálu je zjednodušovat život pacienta a umožnit péči o zdraví z tepla domova. Tuto skutečnost ocení zejména lidé při cestách do zahraničí, rodiče s dětmi nebo také pacienti s handicapem či vážným onemocněním. Zdravotnický personál ocení automatické odesílání informací pacientům pomocí esemesky či e-mailu. Pro komunikaci je možné využít i další formy komunikace – videokonferenci, chat, hlasové zprávy, sdílení atd., to vše při respektování všech bezpečnostních požadavků.

Pacienti se díky naší aplikaci mohou objednat na vyšetření k lékaři, prokonzultovat s ním on-line svůj zdravotní stav či aktuální zdravotní problém, a to odkudkoliv.

Kontaktní údaje:
C SOLUTION s.r.o.
Řípská 347/6
627 00 Brno
+420 724 957 035

C SOLUTION

Kontaktujte nás:
+420 724 957 035

Digitalní zdravotnictví na míru vašim potřebám

DIGITALIZACE

Chci zjistit úroveň digitalizace
zdravotnického zařízení

Chci zlepšit úroveň digitalizace
zdravotnického zařízení