Rychlý přenos a okamžitá dostupnost dat umožňuje rychlou zdravotní péči.

Integrace je naše parádní disciplína. Především proto, že si uvědomujeme, že integrace není pouze předávání dat mezi dvěma a více systémy. Integrace bez nové přidané hodnoty – bez služeb, které by nebyly bez integrace možné – nedává smysl. Z našeho pohledu má integrace několik vrstev.

Integrace zdravotních systémů

1

Technologie pro integrační řešení používáme technologickou platformu IRIS / HS UCR od americké firmy InterSystems. Jedná se o jednu z nejvíce používaných integračních technologií ve zdravotnictví po celém světě. Jako partner této společnosti máme tu nejvyšší kvalifikaci a tedy i předpoklady úspěšně implementovat tuto technologii a tím založit stabilní základ celého řešení integrace.

 

2

Rozhraní pro vzájemné propojení využíváme především mezinárodně uznávané standardy a naše produkty jsou ověřeny profily IHE (viz. https://www.ihe.net/). Samozřejmě podporujeme i národní standardy DASTA a jsme schopni realizovat i téměř jakékoli proprietární napojení. Věříme ale, že správná řešení mají být především mezinárodně otevřená.

 

3

Aplikační služby integračního řešení. Jedná se o základní sdílené služby, bez kterých se žádné dobré integrační řešení neobejde. Jedná se především o: centrální registr pacientů, centrální registr dokumentace, identity management, centrální auditní logování.

 

4

Společné číselníky a glosáře funkčnost propojení rozdílných systémů může být jen taková, na kolik budou data z jednotlivých systémů významově kompatibilní. Jedním se základních potřeb vzájemné kompatibility dat jsou buď společné centrální číselníky a glosáře a nebo centralizované transformační služby.

 

5

Moduly využívající integrační platformu, např. Klinický portál – portál pro všechny klinické pracovníky. Portál sjednocuje pohled na veškeré informace o pacientech „z jednoho místa“ – a to napříč přes všechny integrované systémy. Dále Pacientský portál a Portál pro telemedicínu.

 

6

Znalosti potřebné k úspěšné realizaci integračních projektů. Díky naší aktivní účasti v aktivitách, které určují směr digitalizace zdravotnictví (HIMSS, IHE apod.) a především díky naší mnoholeté úspěšné praxi na integračních projektech máme v našem týmu profesionály jejichž know-how zaručuje, že jsme schopni garantovat úspěšnost námi dodávaných integračních projektů.

 

Chápeme integraci zdravotních systémů především jako řídící jednotku centrálních služeb.

Integrace

Integrace v kontextu IT je souhrnný pojem pro soubor technologických prvků, vzájemných propojení, poskytovaných služeb a organizačních opatření. Před započetím integrace má daná organizace množství systémů, které buď vůbec nesdílejí data a služby, nebo jen na principu každý s každým a pokaždé jinak. Po započetí (trvalého) procesu řízené integrace, se vzájemné komunikace a služby sjednotí. Tím se vše nejen zpřehlední, ale otevřou se i zcela nebývalé možnosti, jako je tvorba kompozitních aplikací či využití umělé inteligence nad úplným souborem všech dat, včetně těch velkých (big data).

Po započetí procesu řízené integrace, se vzájemné komunikace a služby sjednotí. Tím se vše nejen zpřehlední, ale otevřou se i zcela nebývalé možnosti.

Integrační platforma

Integrační platforma je soubor nástrojů pro integraci, tedy integrační proces. Kvalitní integrační platforma pak obsahuje jak standardní připojovací konektory, tak nástroje na výrobu konektorů specializovaných; jak standardizované procesy, tak grafické nástroje na budování konkrétních procesů; obsahuje správu zpráv (neboť předávání zpráv je krví každé integrace), databázové prostředí, prostředí pro provoz kompozitních aplikací, atd. V širším smyslu může být do integrační platformy začleněno i množství centralizovaných funkčních komponent. C SOLUTION poskytuje například: auditní logování nad všemi systémy nemocnice, jednotnou správu identit, centrální číselníky jednotné pro všechny aplikace zařízení, správu organizačních struktur a podobně.

Výběr vhodné integrační platformy závisí na různorodých okolnostech: výchozí prostředí a informační ekosystém, kýžený ustálený stav, potřeby uživatelů, bohatost a eventuální volatilita napojení na vnější prostředí.

Na konci integračního procesu je zdravotnické zařízení vybaveno komunikačními konektory s možností bezpečného zapojení do propojené digitální sítě zdravotnických zařízení u nás i v zahraničí.

Kontaktní údaje:
C SOLUTION s.r.o.
Řípská 347/6
627 00 Brno
+420 724 957 035

C SOLUTION

Kontaktujte nás:
+420 724 957 035

Digitalní zdravotnictví na míru vašim potřebám

DIGITALIZACE

Chci zjistit úroveň digitalizace
zdravotnického zařízení

Chci zlepšit úroveň digitalizace
zdravotnického zařízení